Opieka w ciąży


W ramach umowy z NFZ ciężarna ma możliwość spotykać się z wybraną położną od 21 tygodnia ciąży nie częściej niż 1 raz w tygodniu , a od 32 tygodnia ciąży nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

Umowa opiewa na „edukację przedporodową”. Robimy więc to , na co nie ma zazwyczaj czasu lekarz ginekolog prowadzący ciążę : rozmawiamy , rozwiewamy wątpliwości , edukujemy… Warto skorzystać z tej możliwości .

Spotkania mogą odbywać się w domu pacjentki lub w gabinecie położnej lub w ramach tzw. Bezpłatnej Szkoły Rodzenia .

W czasie wizyty domowej położna ocenia stan maluszka detektorem tętna płodu. Warto wcześniej poznać położną , która będzie wykonywała wizyty u noworodka